Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Turas 2 - Junior Cycle Irish - Textbook, Portfolio and Activity Book - Set - 2nd / New Edition (2022)

Educate.ie  |  Barcode: 9781913698683
€28.95

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Turas 2 - Junior Cycle Irish - Textbook, Portfolio and Activity Book - Set - 2nd / New Edition (2022)
 • Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
 • Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
 • Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
 • Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
 • Tascanna éisteachta agus scríofa a threoróidh agus a thacóidh leis an bhfoghlaim.
 • Cur chuige struchtúrtha scafláilte i gcleachtaí léitheoireachta, scríofa, éisteachta agus cainte.
 • Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
 • Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
 • Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
 • Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
 • Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na MRBanna.
 • Cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
 • Go leor cleachtaí breise ar fáil sa chaibidil ‘Ábhar Breise’.
  Turas 2 - Junior Cycle Irish - Textbook, Portfolio and Activity Book - Set - 2nd / New Edition (2022) by Educate.ie on Schoolbooks.ie
  Educate.ie

  Turas 2 - Junior Cycle Irish - Textbook, Portfolio and Activity Book - Set - 2nd / New Edition (2022)

  €28.95
  Turas 2 - Junior Cycle Irish - Textbook, Portfolio and Activity Book - Set - 2nd / New Edition (2022)
  • Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
  • Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
  • Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
  • Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
  • Tascanna éisteachta agus scríofa a threoróidh agus a thacóidh leis an bhfoghlaim.
  • Cur chuige struchtúrtha scafláilte i gcleachtaí léitheoireachta, scríofa, éisteachta agus cainte.
  • Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
  • Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
  • Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
  • Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
  • Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na MRBanna.
  • Cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
  • Go leor cleachtaí breise ar fáil sa chaibidil ‘Ábhar Breise’.

  Weight

  1.974 kg
  View product