Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

■ Teanga Bheo 1 - Textbook & Workbook Set

Gill Education  |  Barcode: 9780717131495

Discontinued | Out of Print

It is no longer possible to purchase this product.

Please note that Schoolbooks.ie has been advised by our supplier that
this product / edition has been discontinued / is now 'Out of Print'.

Schoolbooks.ie has sold the last of this product / edition that it had in stock, and shall not be receiving any further stock in from our supplier.

A new edition of this product, or a similar product from an alternative supplier, may be available elsewhere on this site.

We apologise that we can not supply you with this product on this occasion.

Junior Certificate - Higher Level

Teacsleabhar breise Teanga Bheo 2 don Teastas Seisearach: Ardleibheal

  • Deanfaidh an cur chuige comhthaite i Teanga Bheo 1 freastal ar riachtanais uile an dalta maidir le sealbhu na Gaeilge idir eisteacht, labhairt, leamh agus scriobh don Teastas Soisearach: Ghnathleibheal
  • Ta na cleachtai i Teanga Bheo 1 oiriunach mar ullmhu do cheisteanna scrudaithe an Teastais Shoisearaigh: Gnathleibheal
  • Diritear ar theamai bunaithe ar na toipici ata luaite i siollabas na Roinne don Ghaeilge sa Teastas Soisearach agus leantar leis na teamai sin sa chluastuiscint
  • Ta na trialacha cluastuisceana go leir le fail ar na CDanna a ghabhann le Teanga Bheo 1, mar aon le trialacha cluastuisceana o iarscruduithe an Teastais Shoisearaigh. Is feidir na trialacha cluastuisceana a dheanamh mar sin sa rang no mar obair bhaile/dhul siar
■ Teanga Bheo 1 - Textbook & Workbook Set by Gill Education on Schoolbooks.ie
Gill Education

■ Teanga Bheo 1 - Textbook & Workbook Set

€31.50

Junior Certificate - Higher Level

Teacsleabhar breise Teanga Bheo 2 don Teastas Seisearach: Ardleibheal

Weight

1.089 kg
View product