Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Téacs & Trialacha 1 - New Edition (2019)

An Gum  |  Barcode: 9781999779535
€19.45

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Scríobhadh Téacs & Trialacha 1 go speisialta do Thionscadal Mata - Cúrsa Tosaigh Coiteann do Mhatamaitic na Chéad Bhliana.

  • Cuirfidh an leabhar seo ar chumas an dalta bunphri- onsabail na matamaitice a shealbhú, rud a chuirfidh bonn ceart faoi fhoghlaim na matamaitice ar an dara leibhéal
  • Tá an t-ábhar curtha i láthair ar bhealach atá oiriúnach do ranganna cumas measctha na chéad bhliana
  • Leanann an leabhar an cur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama ar dlúthchuid de Thionscadal Mata
  • Tá roinn Cuir triail ort féin i ndeireadh gach caibidle mar áis do dhaltaí agus iad ag caitheamh súil siar ar ábhar na caibidle
  • Tá roinn Don té a réitíonn fadhbanna i ngach caibidil chun cur le cumas na ndaltaí fadhbanna praiticiúla a réiteach.
  • Tugtar na freagraí ar fad i gcúl an leabhair

Ref: TE8194

Téacs & Trialacha 1 - New Edition (2019) by An Gum on Schoolbooks.ie
An Gum

Téacs & Trialacha 1 - New Edition (2019)

€19.45

Scríobhadh Téacs & Trialacha 1 go speisialta do Thionscadal Mata - Cúrsa Tosaigh Coiteann do Mhatamaitic na Chéad Bhliana.

Ref: TE8194

Weight

1.148 kg
View product