Tá Gaeilge Agam! 3

Set of 3 books

Publisher: CJ Fallon


Price:
Sale price€29.50
 • Only 3 units left. Ready for immediate despatch.
 • Additional stock due soon. Available to pre-order.
 • 1-2 days delivery available on this item 🔗
 • All orders shipped from our warehouse in Ireland
 • No additional taxes will apply
 • Junior Cycle - Irish / Gaeilge
 • Pack of 3 books

Clúdaíonn Tá Gaeilge Agam! 3 gach gné de chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí idir theanga agus litríocht. Seo mar a fhreagraíonn leagan amach an leabhair do na trí shnáithe.

Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

 • Na Bunchlocha – Sna Bunchlocha, leagtar síos bunsraith na foghlama agus múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar agus le topaicí an aonaid.
 • An Taifead Pearsanta – Insíonn na daltaí ‘a scéal féin’ sa Taifead Pearsanta trí úsáid a bhaint as na Bunchlocha. Coinníonn siad an ‘taifead’ seo agus is féidir leo filleadh air arís agus arís eile agus iad i mbun tascanna ranga, tionscnamh agus cur i láthair.
 • Seo Linn! – Sa roinn seo, forbraíonn na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
 • Éistimis! – Sa roinn seo, cuireann na daltaí lena scileanna cluastuisceana, lena ngabhchumas teanga agus lena dtuiscint ar an teanga labhartha agus ar chanúintí na Gaeilge.

Snáithe 2: Feasacht Teanga agus Chultúrtha

 • Cúinne na Gramadaí – San aonad seo, déanann na daltaí iniúchadh ó thaobh na gramadaí ar na struchtúir nua atá foghlamtha acu. Tugtar an cleachtadh cuí dóibh chun na struchtúir a shealbhú.
 • Cúinne an Chultúir – Déantar nasc idir ábhar an aonaid agus gné de chultúr na Gaeilge sa roinn seo.
 • Cúinne na Filíochta – Cuirtear dán nó amhrán ón liosta ainmnithe faoi bhráid na ndaltaí sa roinn seo.

Snáithe 3: Féinfheasacht an Fhoghlaimeora

 • An Punann: Féinmheasúnú agus Logaí Foghlama – Scrúdóidh na daltaí a gcuid foghlama féin sa roinn seo. Déanfaidh siad machnamh faoi threoir ar an dul chun cinn atá déanta acu go dáta. Ar an mbealach seo beidh siad in ann a gcuid aidhmeanna pearsanta foghlama a leagan amach.
 • Súil Siar ar Obair na Chéad Bhliana – Sa réamhaonad seo caitear súil siar ar na topaicí bunúsacha a chlúdaítear sa bhunscoil agus sa chéad bhliain iarbhunscoile (Mé Féin, Mo Theaghlach, Mo Scoil, Mo Chuid Caitheamh Aimsire srl.). Topaicí iad seo atá riachtanach do na tascanna ranga agus do na tionscnaimh agus na cuir i láthair a dhéanfaidh na daltaí mar chuid den Mheasúnú Rangbhunaithe (MRB 1) agus den Tasc Cumarsáideach (MRB2) sa tríú bliain.

Litríocht
Pléitear dhá dhráma, trí ghearrscéal agus seacht ndán ón liosta ainmnithe sa leabhar. Tá gearrscéal breise ar líne. Tá foclóir comhthreomhar taobh leis an téacs d’fhonn cuidiú leis na daltaí gach saothar a léamh ar a gcompord. Is ar ‘fhreagairt phearsanta/chumarsáideach’ a chuirtear an bhéim. Tugtar struchtúir theanga do na daltaí a chuirfidh ar a gcumas a dtuiscint agus a léamh pearsanta féin ar na saothair litríochta a chur in iúl go muiníneach cumarsáideach. Tugtar cuireadh dóibh ‘léirmheas sciobtha’ a thabhairt ar an saothar tar éis dóibh é a léamh. Ansin, cuirtear ‘cíoradh liteartha’ ar fáil dóibh a phléann na teicnící liteartha a mbaineann an t-údar nó an file úsáid astu. Ar deireadh thiar, iarrtar ar na daltaí a ‘mbreith’ phearsanta féin a thabhairt ar an saothar le cabhair ó na struchtúir thuasluaite agus ón gcíoradh liteartha. De bhreis air seo déantar freastal ar an úrscéalaíocht sna nótaí agus san fhoclóir cuimsitheach a chuirtear ar fáil don sár-úrscéal Daideo le Áine Ní Ghlinn.

Filíocht

 • ‘An Mhaighdean Mhara’
 • ‘Stadeolaíocht’
 • ‘Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir’
 • ‘An Ghealach’
 • ‘Sámhchodladh’
 • ‘Deireadh na Seachtaine’
 • ‘Deochadh Dorais’

Drámaíocht

 • Gleann Álainn
 • Na Deoraithe

Gearrscéalaíocht

 • ‘Katfish’
 • ‘Spás’
 • ‘An Cluiche Mór’
 • ‘Quick Pick’

Úrscéalaíocht

 • Daideo

Author: Ruaidhrí Ó Báille

School Level: ["Secondary"]

Class: ["Junior Cycle"]

Subject: ["Irish / Gaeilge"]

ISBN-10: 0714426733

ISBN-13: 9780714426730

Barcode: 9780714426730

Publisher: CJ Fallon

Author: Ruaidhrí Ó Báille

New column

Product: Book

Format: 

Edition: 1st Edition

Language: Irish / Gaeilge

Pages:

Weight: 2.288 kg

Publication Date: 2018-01-01

 • Junior Cycle - Irish / Gaeilge
 • Pack of 3 books

Clúdaíonn Tá Gaeilge Agam! 3 gach gné de chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí idir theanga agus litríocht. Seo mar a fhreagraíonn leagan amach an leabhair do na trí shnáithe.

Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

 • Na Bunchlocha – Sna Bunchlocha, leagtar síos bunsraith na foghlama agus múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar agus le topaicí an aonaid.
 • An Taifead Pearsanta – Insíonn na daltaí ‘a scéal féin’ sa Taifead Pearsanta trí úsáid a bhaint as na Bunchlocha. Coinníonn siad an ‘taifead’ seo agus is féidir leo filleadh air arís agus arís eile agus iad i mbun tascanna ranga, tionscnamh agus cur i láthair.
 • Seo Linn! – Sa roinn seo, forbraíonn na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
 • Éistimis! – Sa roinn seo, cuireann na daltaí lena scileanna cluastuisceana, lena ngabhchumas teanga agus lena dtuiscint ar an teanga labhartha agus ar chanúintí na Gaeilge.

Snáithe 2: Feasacht Teanga agus Chultúrtha

 • Cúinne na Gramadaí – San aonad seo, déanann na daltaí iniúchadh ó thaobh na gramadaí ar na struchtúir nua atá foghlamtha acu. Tugtar an cleachtadh cuí dóibh chun na struchtúir a shealbhú.
 • Cúinne an Chultúir – Déantar nasc idir ábhar an aonaid agus gné de chultúr na Gaeilge sa roinn seo.
 • Cúinne na Filíochta – Cuirtear dán nó amhrán ón liosta ainmnithe faoi bhráid na ndaltaí sa roinn seo.

Snáithe 3: Féinfheasacht an Fhoghlaimeora

 • An Punann: Féinmheasúnú agus Logaí Foghlama – Scrúdóidh na daltaí a gcuid foghlama féin sa roinn seo. Déanfaidh siad machnamh faoi threoir ar an dul chun cinn atá déanta acu go dáta. Ar an mbealach seo beidh siad in ann a gcuid aidhmeanna pearsanta foghlama a leagan amach.
 • Súil Siar ar Obair na Chéad Bhliana – Sa réamhaonad seo caitear súil siar ar na topaicí bunúsacha a chlúdaítear sa bhunscoil agus sa chéad bhliain iarbhunscoile (Mé Féin, Mo Theaghlach, Mo Scoil, Mo Chuid Caitheamh Aimsire srl.). Topaicí iad seo atá riachtanach do na tascanna ranga agus do na tionscnaimh agus na cuir i láthair a dhéanfaidh na daltaí mar chuid den Mheasúnú Rangbhunaithe (MRB 1) agus den Tasc Cumarsáideach (MRB2) sa tríú bliain.

Litríocht
Pléitear dhá dhráma, trí ghearrscéal agus seacht ndán ón liosta ainmnithe sa leabhar. Tá gearrscéal breise ar líne. Tá foclóir comhthreomhar taobh leis an téacs d’fhonn cuidiú leis na daltaí gach saothar a léamh ar a gcompord. Is ar ‘fhreagairt phearsanta/chumarsáideach’ a chuirtear an bhéim. Tugtar struchtúir theanga do na daltaí a chuirfidh ar a gcumas a dtuiscint agus a léamh pearsanta féin ar na saothair litríochta a chur in iúl go muiníneach cumarsáideach. Tugtar cuireadh dóibh ‘léirmheas sciobtha’ a thabhairt ar an saothar tar éis dóibh é a léamh. Ansin, cuirtear ‘cíoradh liteartha’ ar fáil dóibh a phléann na teicnící liteartha a mbaineann an t-údar nó an file úsáid astu. Ar deireadh thiar, iarrtar ar na daltaí a ‘mbreith’ phearsanta féin a thabhairt ar an saothar le cabhair ó na struchtúir thuasluaite agus ón gcíoradh liteartha. De bhreis air seo déantar freastal ar an úrscéalaíocht sna nótaí agus san fhoclóir cuimsitheach a chuirtear ar fáil don sár-úrscéal Daideo le Áine Ní Ghlinn.

Filíocht

 • ‘An Mhaighdean Mhara’
 • ‘Stadeolaíocht’
 • ‘Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir’
 • ‘An Ghealach’
 • ‘Sámhchodladh’
 • ‘Deireadh na Seachtaine’
 • ‘Deochadh Dorais’

Drámaíocht

 • Gleann Álainn
 • Na Deoraithe

Gearrscéalaíocht

 • ‘Katfish’
 • ‘Spás’
 • ‘An Cluiche Mór’
 • ‘Quick Pick’

Úrscéalaíocht

 • Daideo

Author: Ruaidhrí Ó Báille

This product usually ships within 24 hours.

Delivery Rates -

-  Small orders <1kg - Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €4.99

-  Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €5.99

-  Express delivery by DPD Courier (tracked) (2-3 business days)  €9.99

-  Priority picking with Express delivery by DPD Courier (tracked) (1-2 business days)  €11.99

Read more about our delivery options.

Returns - Learn more about our 'Returns made easy' process.

In Stock

In Stock - An active product, which we have in stock, ready for immediate despatch

 

Awaiting Stock

Awaiting Stock - An active product, which we are temporarily out-of-stock (OOS) of.  We are likely to have fresh stock of this product again shortly (i.e. usually in 1-5 days), unless the product is 'In Reprint' or 'Not Yet Published' or 'Temporaily Out of Stock (OOS) with supplier'.

 

In Reprint

In Reprint - An active book product, which both we and our supplier / publisher are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of fresh stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Not Yet Published

Not Yet Published - This is a new title which has yet to be published / printed. Arrival of stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.  When an expected publication date has been provided to us by the publisher, we include it in the 'Description' tab - however this can often be vague and subject to change.

 

Temporarily OOS with supplier

Temporarily Out of Stock (OOS) with supplier - An active, generally non-book (e.g. stationery) product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Availability Unknown

Availability Unknown - An active product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers. In addition, our suppliers have not been able to confirm to us when they themselves shall be getting more stock of this product in.

 

Pre-Order

Pre-Order - Please see our full article on pre-orders for some important notes.

 

Last Remaining Stock

Last Remaining Stock - In stock and ready for immediate despatch.  However, we have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We still have a small quantity of this product available, but once this is sold we shall not be receiving any further stock in from our supplier.

 

Discontinued

Discontinued - We have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We have sold the last of this product that we had in stock, and shall not be receiving any further stock of this product in from our supplier.

 

Old Edition

Old Edition - There are multiple editions of this product available. Please note that a product with an Old Edition badge showing is NOT the most recent edition. Some teachers / schools continue to use this old edition, so this product is still being published, hence why we are still selling it. Please check with your child's teacher if you are unsure about which edition you are looking to buy.

 

Not currently being stocked

Not currently being stocked - This product is not currently being stocked by Schoolbooks.ie. This may be because this product is not very popular at present, or because we have been informed by our supplier that more stock won't be available for some time. Schoolbooks.ie has sold the last of this product / edition that it had in stock. While this product may still be in publication, it is not the intention of Schoolbooks.ie to be receiving any further stock in from our supplier in the short term.

Customers Also Bought

You have recently viewed ...