Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Tá Gaeilge Agam! 2 (Pack)

CJ Fallon  |  Barcode: 9780714427577
€29.50

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Tá Gaeilge Agam! 2 (Pack)

Clúdaíonn Tá Gaeilge Agam! 2 gach gné de chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí idir theanga agus litríocht. Seo mar a fhreagraíonn leagan amach an leabhair do na trí shnáithe.

Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

 • Na Bunchlocha– Sna Bunchlocha, leagtar síos bunsraith na foghlama agus múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar agus le topaicí an aonaid.
 • An Taifead Pearsanta– Insíonn na daltaí ‘a scéal féin’ sa Taifead Pearsanta trí úsáid a bhaint as na Bunchlocha. Coinníonn siad an ‘taifead’ seo agus is féidir leo filleadh air arís agus arís eile agus iad i mbun tascanna ranga, tionscnamh agus cur i láthair.
 • Seo Linn!– Sa roinn seo, forbraíonn na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
 • Éistimis!– Sa roinn seo, cuireann na daltaí lena scileanna cluastuisceana, lena ngabhchumas teanga agus lena dtuiscint ar an teanga labhartha agus ar chanúintí na Gaeilge.

Snáithe 2: Feasacht Teanga agus Chultúrtha

 • Cúinne na Gramadaí– San aonad seo, déanann na daltaí iniúchadh ó thaobh na gramadaí ar na struchtúir nua atá foghlamtha acu. Tugtar an cleachtadh cuí dóibh chun na struchtúir a shealbhú.
 • Cúinne an Chultúir– Déantar nasc idir ábhar an aonaid agus gné de chultúr na Gaeilge sa roinn seo.
 • Cúinne na Filíochta– Cuirtear dán nó amhrán ón liosta ainmnithe faoi bhráid na ndaltaí sa roinn seo.

Snáithe 3: Féinfheasacht an Fhoghlaimeora

 • An Punann: Féinmheasúnú agus Logaí Foghlama – Scrúdóidh na daltaí a gcuid foghlama féin sa roinn seo. Déanfaidh siad machnamh faoi threoir ar an dul chun cinn atá déanta acu go dáta. Ar an mbealach seo beidh siad in ann a gcuid aidhmeanna pearsanta foghlama a leagan amach.
 • Súil Siar ar Obair na Chéad Bhliana – Sna míreanna teagaisc seo caitear súil siar ar na topaicí bunúsacha a chlúdaítear sa bhunscoil agus sa chéad bhliain iarbhunscoile (Mé FéinMo TheaghlachMo ScoilMo Chuid Caitheamh Aimsire srl.). Topaicí iad seo atá riachtanach do na tascanna ranga agus do na tionscnaimh agus na cuir i láthair a dhéanfaidh na daltaí mar chuid de Mheasúnú Rangbhunaithe (MRB1) agus den Tasc Cumarsáideach (MRB2) sa tríú bliain.

Litríocht
Pléitear dhá ghearrscéal, dráma amháin agus cúig dhán/amhrán ón liosta litríochta. Cuireann na cleachtaí treoraithe ar chumas na ndaltaí léirmheasanna pearsanta cumarsáideacha a dhéanamh ar an litríocht do Mheasúnú Rangbhunaithe 1. Tá foclóir comhthreomhar taobh leis an téacs d’fhonn cuidiú leis na daltaí gach saothar a léamh ar a gcompord. De bhreis air seo, tugtar achoimre chomhthreomhar Gaeilge/Béarla ar an dráma agus ar an dá ghearrscéal.

Filíocht

 • ‘Stadeolaíocht’
 • ‘Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir’
 • ‘An Ghealach’
 • ‘Sámhchodladh’
 • ‘Deochadh Dorais’

Drámaíocht

 • Na Deoraithe


Gearrscéalaíocht

 • ‘Katfish’
 • ‘Spás’

Author: Ruaidhrí Ó Báille

Tá Gaeilge Agam! 2 (Pack) by CJ Fallon on Schoolbooks.ie
CJ Fallon

Tá Gaeilge Agam! 2 (Pack)

€29.50

Tá Gaeilge Agam! 2 (Pack)

Clúdaíonn Tá Gaeilge Agam! 2 gach gné de chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí idir theanga agus litríocht. Seo mar a fhreagraíonn leagan amach an leabhair do na trí shnáithe.

Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

Snáithe 2: Feasacht Teanga agus Chultúrtha

Snáithe 3: Féinfheasacht an Fhoghlaimeora

Litríocht
Pléitear dhá ghearrscéal, dráma amháin agus cúig dhán/amhrán ón liosta litríochta. Cuireann na cleachtaí treoraithe ar chumas na ndaltaí léirmheasanna pearsanta cumarsáideacha a dhéanamh ar an litríocht do Mheasúnú Rangbhunaithe 1. Tá foclóir comhthreomhar taobh leis an téacs d’fhonn cuidiú leis na daltaí gach saothar a léamh ar a gcompord. De bhreis air seo, tugtar achoimre chomhthreomhar Gaeilge/Béarla ar an dráma agus ar an dá ghearrscéal.

Filíocht

Drámaíocht


Gearrscéalaíocht

Author: Ruaidhrí Ó Báille

Weight

2.188 kg
View product