Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Tá Gaeilge Agam! 1

CJ Fallon  |  Barcode: 9780714424439
€23.60

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Tá Gaeilge Agam! 1 – Leagan Amach na nAonad Teanga

Tá leagan amach thar a bheith rialta ar na hAonaid Teanga sa leabhar mar atá:

  • Súil Siar ina dtugtar foclóir cuí ó Churaclam Gaeilge na Bunscoile chun cuimhne mar ghníomh réamh-fhoghlamtha.
  • Bunchlocha ina múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar an aonaid.
  • Seo Linn! ina dtugtar seans do na daltaí an teanga atá foghlamtha acu a úsáid ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
  • Éistimis! ina dtugtar seans do na daltaí teacht isteach ar fhuaimeanna na Gaeilge agus cur lena gcumas tuisceana ar an teanga labhartha.
  • Cúinne na Gramadaí ina múintear gramadach fheidhmiúil atá bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu san aonad go dtí sin.
  • Cúinne an Chultúir ina ndéantar nasc idir theanga an aonaid agus gné dhílis de chultúr na Gaeilge. Cuirtear dánamhrán atá ad rem in aithne do na daltaí sa mhír seo freisin.

A bhuíochas ar rialtacht an leagan amach, beidh an t-oide in ann a c(h)uid múinteoireachta a phleanáil go críochnúil agus an fhoghlaim a thástáil láithreach.

Chomh maith leis seo beidh na daltaí in ann an dul chun cinn atá siad a dhéanamh a fheiceáil agus a sheiceáil go héasca trí fhilleadh ar na Bunchlocha nuair is gá agus trí na seicliostaí féinmheasúnaithe a chomhlánú ag deireadh gach aonaid.

An Taifead Pearsanta: Mo Scéal Féin agus an Leabhar Oibre

Riachtanas bunúsach eile den chúrsa nua is ea an Taifead Pearsanta. Iarrtar ar gach dalta taifead a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Freastalaíonn Tá Gaeilge Agam! 1 ar an riachtanas seo ar dhá bhealach – in Mo Scéal Féin ina gcoinníonn an dalta taifead ar a gcuid sonraí pearsanta féin i nGaeilge (le cabhair ó na Bunchlocha) agus sa Leabhar Oibre ina mbeidh samplaí dá gcuid oibre – bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim siad sna haonaid éagsúla.

Tá Gaeilge Agam! 1 by CJ Fallon on Schoolbooks.ie
CJ Fallon

Tá Gaeilge Agam! 1

€23.60

Tá Gaeilge Agam! 1 – Leagan Amach na nAonad Teanga

Tá leagan amach thar a bheith rialta ar na hAonaid Teanga sa leabhar mar atá:

A bhuíochas ar rialtacht an leagan amach, beidh an t-oide in ann a c(h)uid múinteoireachta a phleanáil go críochnúil agus an fhoghlaim a thástáil láithreach.

Chomh maith leis seo beidh na daltaí in ann an dul chun cinn atá siad a dhéanamh a fheiceáil agus a sheiceáil go héasca trí fhilleadh ar na Bunchlocha nuair is gá agus trí na seicliostaí féinmheasúnaithe a chomhlánú ag deireadh gach aonaid.

An Taifead Pearsanta: Mo Scéal Féin agus an Leabhar Oibre

Riachtanas bunúsach eile den chúrsa nua is ea an Taifead Pearsanta. Iarrtar ar gach dalta taifead a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Freastalaíonn Tá Gaeilge Agam! 1 ar an riachtanas seo ar dhá bhealach – in Mo Scéal Féin ina gcoinníonn an dalta taifead ar a gcuid sonraí pearsanta féin i nGaeilge (le cabhair ó na Bunchlocha) agus sa Leabhar Oibre ina mbeidh samplaí dá gcuid oibre – bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim siad sna haonaid éagsúla.

Weight

1.536 kg
View product