Tá Gaeilge Agam! 1

Set of 3 books

Publisher: CJ Fallon


Price:
Sale price€22.05

Tá Gaeilge Agam! 1 – Leagan Amach na nAonad Teanga

Tá leagan amach thar a bheith rialta ar na hAonaid Teanga sa leabhar mar atá:

 • Súil Siar ina dtugtar foclóir cuí ó Churaclam Gaeilge na Bunscoile chun cuimhne mar ghníomh réamh-fhoghlamtha.
 • Bunchlocha ina múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar an aonaid.
 • Seo Linn! ina dtugtar seans do na daltaí an teanga atá foghlamtha acu a úsáid ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
 • Éistimis! ina dtugtar seans do na daltaí teacht isteach ar fhuaimeanna na Gaeilge agus cur lena gcumas tuisceana ar an teanga labhartha.
 • Cúinne na Gramadaí ina múintear gramadach fheidhmiúil atá bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu san aonad go dtí sin.
 • Cúinne an Chultúir ina ndéantar nasc idir theanga an aonaid agus gné dhílis de chultúr na Gaeilge. Cuirtear dánamhrán atá ad rem in aithne do na daltaí sa mhír seo freisin.

A bhuíochas ar rialtacht an leagan amach, beidh an t-oide in ann a c(h)uid múinteoireachta a phleanáil go críochnúil agus an fhoghlaim a thástáil láithreach.

Chomh maith leis seo beidh na daltaí in ann an dul chun cinn atá siad a dhéanamh a fheiceáil agus a sheiceáil go héasca trí fhilleadh ar na Bunchlocha nuair is gá agus trí na seicliostaí féinmheasúnaithe a chomhlánú ag deireadh gach aonaid.

An Taifead Pearsanta: Mo Scéal Féin agus an Leabhar Oibre

Riachtanas bunúsach eile den chúrsa nua is ea an Taifead Pearsanta. Iarrtar ar gach dalta taifead a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Freastalaíonn Tá Gaeilge Agam! 1 ar an riachtanas seo ar dhá bhealach – in Mo Scéal Féin ina gcoinníonn an dalta taifead ar a gcuid sonraí pearsanta féin i nGaeilge (le cabhair ó na Bunchlocha) agus sa Leabhar Oibre ina mbeidh samplaí dá gcuid oibre – bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim siad sna haonaid éagsúla.

School Level: Secondary

Class: Junior Cycle

Subject: Gaeilge

ISBN-10: 0714424439

ISBN-13: 9780714424439

Barcode: 9780714424439

Publisher: CJ Fallon

Author: Ruaidhrí Ó Báille

New column

Product: Book

Format: Softback

Edition: 1st Edition

Language: Irish

Pages:

Weight: 1.536 kg

Publication Date: 2018

Tá Gaeilge Agam! 1 – Leagan Amach na nAonad Teanga

Tá leagan amach thar a bheith rialta ar na hAonaid Teanga sa leabhar mar atá:

 • Súil Siar ina dtugtar foclóir cuí ó Churaclam Gaeilge na Bunscoile chun cuimhne mar ghníomh réamh-fhoghlamtha.
 • Bunchlocha ina múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar an aonaid.
 • Seo Linn! ina dtugtar seans do na daltaí an teanga atá foghlamtha acu a úsáid ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
 • Éistimis! ina dtugtar seans do na daltaí teacht isteach ar fhuaimeanna na Gaeilge agus cur lena gcumas tuisceana ar an teanga labhartha.
 • Cúinne na Gramadaí ina múintear gramadach fheidhmiúil atá bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu san aonad go dtí sin.
 • Cúinne an Chultúir ina ndéantar nasc idir theanga an aonaid agus gné dhílis de chultúr na Gaeilge. Cuirtear dánamhrán atá ad rem in aithne do na daltaí sa mhír seo freisin.

A bhuíochas ar rialtacht an leagan amach, beidh an t-oide in ann a c(h)uid múinteoireachta a phleanáil go críochnúil agus an fhoghlaim a thástáil láithreach.

Chomh maith leis seo beidh na daltaí in ann an dul chun cinn atá siad a dhéanamh a fheiceáil agus a sheiceáil go héasca trí fhilleadh ar na Bunchlocha nuair is gá agus trí na seicliostaí féinmheasúnaithe a chomhlánú ag deireadh gach aonaid.

An Taifead Pearsanta: Mo Scéal Féin agus an Leabhar Oibre

Riachtanas bunúsach eile den chúrsa nua is ea an Taifead Pearsanta. Iarrtar ar gach dalta taifead a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Freastalaíonn Tá Gaeilge Agam! 1 ar an riachtanas seo ar dhá bhealach – in Mo Scéal Féin ina gcoinníonn an dalta taifead ar a gcuid sonraí pearsanta féin i nGaeilge (le cabhair ó na Bunchlocha) agus sa Leabhar Oibre ina mbeidh samplaí dá gcuid oibre – bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim siad sna haonaid éagsúla.

This product usually ships within 24 hours.

Delivery Rates -

-  Small orders <1kg - Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €4.99

-  Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €5.99

-  Express delivery by DPD Courier (tracked) (2-3 business days)  €9.99

-  Priority picking with Express delivery by DPD Courier (tracked) (1-2 business days)  €11.99

Read more about our delivery options.

Returns - Learn more about our 'Returns made easy' process.

In Stock

In Stock - An active product, which we have in stock, ready for immediate despatch

 

Awaiting Stock

Awaiting Stock - An active product, which we are temporarily out-of-stock (OOS) of.  We are likely to have fresh stock of this product again shortly (i.e. usually in 1-5 days), unless the product is 'In Reprint' or 'Not Yet Published' or 'Temporaily Out of Stock (OOS) with supplier'.

 

In Reprint

In Reprint - An active book product, which both we and our supplier / publisher are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of fresh stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Not Yet Published

Not Yet Published - This is a new title which has yet to be published / printed. Arrival of stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.  When an expected publication date has been provided to us by the publisher, we include it in the 'Description' tab - however this can often be vague and subject to change.

 

Temporarily OOS with supplier

Temporarily Out of Stock (OOS) with supplier - An active, generally non-book (e.g. stationery) product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Availability Unknown

Availability Unknown - An active product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers. In addition, our suppliers have not been able to confirm to us when they themselves shall be getting more stock of this product in.

 

Pre-Order

Pre-Order - Please see our full article on pre-orders for some important notes.

 

Last Remaining Stock

Last Remaining Stock - In stock and ready for immediate despatch.  However, we have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We still have a small quantity of this product available, but once this is sold we shall not be receiving any further stock in from our supplier.

 

Discontinued

Discontinued - We have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We have sold the last of this product that we had in stock, and shall not be receiving any further stock of this product in from our supplier.

 

Old Edition

Old Edition - There are multiple editions of this product available. Please note that a product with an Old Edition badge showing is NOT the most recent edition. Some teachers / schools continue to use this old edition, so this product is still being published, hence why we are still selling it. Please check with your child's teacher if you are unsure about which edition you are looking to buy.

 

Not currently being stocked

Not currently being stocked - This product is not currently being stocked by Schoolbooks.ie. This may be because this product is not very popular at present, or because we have been informed by our supplier that more stock won't be available for some time. Schoolbooks.ie has sold the last of this product / edition that it had in stock. While this product may still be in publication, it is not the intention of Schoolbooks.ie to be receiving any further stock in from our supplier in the short term.

Customers Also Bought

You have recently viewed ...