Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Na Stáit Aontaithe agus an Domhan 1945-1989

Edco  |  Barcode: 9781802300307
€27.95

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Stair na hEorpa agus an domhain mhóir sa nua-aois dehéanach topaic 6

 • Atheagrán leasaithe de Na Stáit Aontaithe agus an Domhan 1945–1989
 • Léaráidí agus grianghraif lándaite ó thús deireadh
 • Téacs a oirfidh don scoláire agus atá dírithe ar na scrúduithe Ardleibhéil agus Gnáthleibhéil
 • Scríobhadh agus dearadh gach caibidil i gcomhthéacs scrúduithe na hArdteistiméireachta:
  • Eochaircheisteanna a dhíríonn ar na príomhthéamaí
  • Ceisteanna leantacha chun anailís a chothú
  • Súil siar ag deireadh gach caibidle chomh maith le ceisteanna ábhartha atá dírithe ar na scrúduithe Gnáthleibhéil agus ar aistí Ardleibhéil
 • Clúdach cuimsitheach ar an topaic de réir mar atá leagtha síos i siollabas na hArdteistiméireachta. Pléitear stair Iar-Chogaidh Mheiriceá de réir na dtrí réimse seo:
  • Polaitíocht agus Riarachán
  • An tSochaí agus an Geilleagar
  • Cultúr, Eolaíocht agus Reiligiún
 • Cuirtear béim ar leith ar na trí chás-staidéar agus ar a gcomhthéacs stairiúil
 • Pléitear príomhphearsana ar shlí shoiléir sholéite, mar tá tábhacht ar leith leis an ngné sin ag an nGnáthleibhéal
 • Amlínte áisiúla, gluaiseanna eochairthéarmaí agus liostaí de shuíomhanna gréasáin úsáideacha
Na Stáit Aontaithe agus an Domhan 1945-1989 by Edco on Schoolbooks.ie
Edco

Na Stáit Aontaithe agus an Domhan 1945-1989

€27.95

Stair na hEorpa agus an domhain mhóir sa nua-aois dehéanach topaic 6

Weight

0.488 kg
View product