Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Mol an Oige 1 - Textbook & Workbook Set

Gill Education  |  Barcode: 9780717185764
€27.75

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Mol an Oige 1

Tagann Mol an Óige 1 (Bliain a 1) go hiomlán le Sonraíocht Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2), Creat na Sraithe Sóisearaí agus na Treoirlínte Measúnaithe don Ghaeilge.

 • Tosaíonn gach aonad le píosa litríochta as a n-eascraíonn téama an aonaid.
 • Tosaíonn gach rannóg le liosta Torthaí Foghlama a bhaineann leis na trí shnáithe; is iad seo na torthaí cuí i gcás na rannóige sin.
 • Tá na Torthaí Foghlama briste síos ina gcuspóirí foghlama atá éasca do na daltaí a thuiscint.
 • Scagann gach aonad an téama cuí le réimse tarraingteach gníomhaíochtaí a áiríonn na cúig scil a chuidíonn le Cumas Cumarsáide an dalta: éisteacht, léitheoireacht, ginchumas labhartha, idirghníomhaíocht labhartha agus scríbhneoireacht.
 • Cuireann na rannóga Cur i Láthair ábhar, foclóir agus modhanna ar fáil do na daltaí a chuideoidh leo cur i láthair a dhéanamh ar réimse topaicí.
 • Déantar tagairt don Measúnú chun Foghlama (McF) go rialta (féinmheasúnú, obair bheirte, obair ghrúpa, etc.).
 • Déanann daltaí gníomhaíochtaí a leagann an bhunsraith don Mheasúnú Rangbhunaithe a dhéanfaidh siad i mBliain a 3.
 • Is féidir leis na daltaí féinmheasúnú a dhéanamh le linn na foghlama leis na seicbhoscaí ‘Féinfheasacht an fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’, rud a ligeann dóibh cúnamh a lorg nó a ndul chun cinn a roinnt leis an múinteoir.
 • Pléitear gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta sna haonaid.
 • Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite sna haonaid ar fad, agus tá aonad gramadaí ann freisin a chinntíonn feasacht teanga.
 • Tá tascanna agus gníomhaíochtaí Punainne ar fáil i ngach aonad le go mbeidh na daltaí in ann an méid atá foghlamtha acu a úsaid agus machnamh a dhéanamh ar a dturas teanga.

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Scoláirí

 • Sa Punann agus Leabhar Gníomhaíochta tá:

- Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn na daltaí samplaí oibre

- Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid

- Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú

- Loga gramadaí

- Bileoga féinmheasúnóireachta/machnaimh

 • CD na Scoláirí ar an bhfuil míreanna fuaime do na rannóga ‘Cur i Lathair’ uile, ábhar cluastuisceana, dánta agus roinnt amhrán

This product (9780717185764 - Pack) comprises of a set of 3 items -

 • 9780717172320 - Mol an Oige 1 Portfolio
 • 9780717172337 - Mol an Oige 1 Textbook
 • 9780717172412 - Mol an Oige 1 CD 1 Student

 

Mol an Oige 1 - Textbook & Workbook Set by Gill Education on Schoolbooks.ie
Gill Education

Mol an Oige 1 - Textbook & Workbook Set

€27.75

Mol an Oige 1

Tagann Mol an Óige 1 (Bliain a 1) go hiomlán le Sonraíocht Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2), Creat na Sraithe Sóisearaí agus na Treoirlínte Measúnaithe don Ghaeilge.

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Scoláirí

- Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn na daltaí samplaí oibre

- Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid

- Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú

- Loga gramadaí

- Bileoga féinmheasúnóireachta/machnaimh

This product (9780717185764 - Pack) comprises of a set of 3 items -

 

Weight

1.236 kg
View product