Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Gaeilge Chruinn 4

4Schools.ie  |  Barcode: 9781907330223
€4.50

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Gaeilge Chruinn 4

Gaeilge Chruinn covers vocabulary and spelling from each of the 10 themes of the Curriculum, with common grammar mistakes also addressed and the correct structures reinforced.

There are 10 tests on each theme and they are structured to work as 5-10 minute tests with 10-12 questions in every test.

The Gaeilge Chruinn tests cover areas that will have been taught independently of the tests but they do allow for short, quick mini-lessons during correction where the class teacher sees a need for such. These mini-lessons will be reinforced over the following tests, providing context and opportunity to solidify the learning. Children will see their common mistakes and create their own strategies for ensuring they avoid them in the longer term.

Clúdaíonn Gaeilge Chruinn stór focal agus litriú ó gach ceann de 10 dtéama an Churaclaim Ghaeilge, agus dírítear freisin ar bhotúin choitianta ghramadaí agus treisítear na struchtúir chearta.

Tá 10 dtrialacha ar gach téama agus tá siad struchtúrtha chun oibriú mar thrialacha 5-10 nóiméad le 10-12 cheist i ngach triail.

Clúdaíonn trialacha Gaeilge Chruinn réimsí a bheidh múinte neamhspleách ar na trialacha ach ceadaíonn siad mioncheachtanna gearra, gasta le linn ceartúcháin nuair a fheiceann an múinteoir ranga go bhfuil gá lena leithéid. Treiseofar na mioncheachtanna seo thar na trialacha seo a leanas, ag tabhairt comhthéacs agus deis chun an fhoghlaim a dhaingniú.

Feicfidh na páistí a gcuid botún coitianta agus cruthóidh siad a straitéisí féin lena chinntiú go seachnóidh siad iad san fhadtéarma.

 

Gaeilge Chruinn 4 by 4Schools.ie on Schoolbooks.ie
4Schools.ie

Gaeilge Chruinn 4

€4.50

Gaeilge Chruinn 4

Gaeilge Chruinn covers vocabulary and spelling from each of the 10 themes of the Curriculum, with common grammar mistakes also addressed and the correct structures reinforced.

There are 10 tests on each theme and they are structured to work as 5-10 minute tests with 10-12 questions in every test.

The Gaeilge Chruinn tests cover areas that will have been taught independently of the tests but they do allow for short, quick mini-lessons during correction where the class teacher sees a need for such. These mini-lessons will be reinforced over the following tests, providing context and opportunity to solidify the learning. Children will see their common mistakes and create their own strategies for ensuring they avoid them in the longer term.

Clúdaíonn Gaeilge Chruinn stór focal agus litriú ó gach ceann de 10 dtéama an Churaclaim Ghaeilge, agus dírítear freisin ar bhotúin choitianta ghramadaí agus treisítear na struchtúir chearta.

Tá 10 dtrialacha ar gach téama agus tá siad struchtúrtha chun oibriú mar thrialacha 5-10 nóiméad le 10-12 cheist i ngach triail.

Clúdaíonn trialacha Gaeilge Chruinn réimsí a bheidh múinte neamhspleách ar na trialacha ach ceadaíonn siad mioncheachtanna gearra, gasta le linn ceartúcháin nuair a fheiceann an múinteoir ranga go bhfuil gá lena leithéid. Treiseofar na mioncheachtanna seo thar na trialacha seo a leanas, ag tabhairt comhthéacs agus deis chun an fhoghlaim a dhaingniú.

Feicfidh na páistí a gcuid botún coitianta agus cruthóidh siad a straitéisí féin lena chinntiú go seachnóidh siad iad san fhadtéarma.

 

Weight

0.236 kg
View product