Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Cosán na Gealaí - Junior Infants Skills Book

Gill Education  |  Barcode: 9780717191888
€12.95

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Cosán na Gealaí - Junior Infants Skills Book

Is Clár Gaeilge úrnua spraíúil idirghníomhach é Cosán na Gealaí atá ailínithe go hiomlán le Curaclam Teanga na Bunscoile.

Gheofar sa Leabhar Scileanna gníomhaíochtaí a thacóidh le gach cuid den chlár. Is cur chuige téamach é ina bhfuil naoi n-aonad oibre, ionas gur féidir na trí shnáithe – an Léitheoireacht, an Scríbhneoireacht agus an Chaint - a thabhairt le chéile ar shlí chiallmhar.

 

Is iad seo a leanas na codanna eile de chlár Cosán na Gealaí do na Naíonáin Shóisearacha:

9 leabhar bheaga le Stór Focal agus Scéal

9 leabhar pictiúr* áille Gaeilge

Leabharlann Dhigiteach* chuimsitheach:

  • 9 bPóstaer Cainte
  • 9 gComhrá
  • Cluichí fónaice agus foclóra
  • Dánta, rannta agus amhráin
  • R-leabhair idirghníomhacha de na leabhair léitheoireachta le fuaim
  • Acmhainní in-íoslódáilte lena n-áirítear:

–             Stáisiúin Aistear

–             Ábhair litearthachta inchlóite

–             Smaointe agus bileoga oibre maidir le difreáil

–             Ábhair thacaíochta don Mheasúnú

Cosán na Gealaí - Junior Infants Skills Book by Gill Education on Schoolbooks.ie
Gill Education

Cosán na Gealaí - Junior Infants Skills Book

€12.95

Cosán na Gealaí - Junior Infants Skills Book

Is Clár Gaeilge úrnua spraíúil idirghníomhach é Cosán na Gealaí atá ailínithe go hiomlán le Curaclam Teanga na Bunscoile.

Gheofar sa Leabhar Scileanna gníomhaíochtaí a thacóidh le gach cuid den chlár. Is cur chuige téamach é ina bhfuil naoi n-aonad oibre, ionas gur féidir na trí shnáithe – an Léitheoireacht, an Scríbhneoireacht agus an Chaint - a thabhairt le chéile ar shlí chiallmhar.

 

Is iad seo a leanas na codanna eile de chlár Cosán na Gealaí do na Naíonáin Shóisearacha:

9 leabhar bheaga le Stór Focal agus Scéal

9 leabhar pictiúr* áille Gaeilge

Leabharlann Dhigiteach* chuimsitheach:

–             Stáisiúin Aistear

–             Ábhair litearthachta inchlóite

–             Smaointe agus bileoga oibre maidir le difreáil

–             Ábhair thacaíochta don Mheasúnú

Weight

0.306 kg
View product