Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Bua na Teanga

Gill Education  |  Barcode: 9780717188062
€21.45

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Soláthraíonn Bua na Teanga ullmhúchán agus cleachtadh den scoth do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteistiméireachta.

Agus an saibhreas foclóra/frásaí atá ann, chomh maith le freagraí samplacha, noda an scrúdaitheora agus comhairle phraiticiúil, tógfaidh an lámhleabhar seo go muiníneach thú trí na scrúduithe cainte agus cluastuisceana.

I measc a phríomhghnéithe tá:

 • Lámhleabhar cuimsitheach don bhéaltriail agus don chluastuiscint (scrúduithecluastuisceana Ardleibhéil agus Gnáthleibhéil 2014–2019 san áireamh)
 • Freagraí samplacha H1 agus comhairle faoin gcaoi ar féidir ardmharcanna a bhaint amach
 • Tugann Noda an Scrúdaitheora léargas ar an gcaoi a mbaintear amach ardmharcanna
 • Clúdach den scoth ar thopaicí agus ar stór focal atá cothrom le dáta, ábhartha agus aois-oiriúnach (an teaghlach, an scoil, an teicneolaíocht, caithimh aimsire, an Ghaeltacht, an Breatimeacht, an comhshaol, sláinte, oideachas, srl.)
 • Tá na téamaí go léir forbartha go maith agus tá stór focal breise leo
 • Tugtar eochairfhocail, briathra agus frásaí úsáideacha ag tús gach caibidle chun comhthéacs a sholáthar agus chun muinín a chothú
 • Déanann na Cuntais shamplacha ag deireadh na gcaibidlí téamaí a fhorbairt a thuilleadh agus tá siad úsáideach freisin le haghaidh aistí Gaeilge
 • Déanann cleachtaí aistriúcháin foclóir agus gramadach a dhaingniú, agus feabhsaíonn siad scileanna léitheoireachta
 • Cuireann na ‘freagraí le comhlánú’ uirlis athbhreithnithe den scoth don scrúdú ar fáil
 • Rannóg chluastuisceana den scoth agus na heochairfhocail chuí ar fáil do gach cluastuiscint chun focail a mhúineadh roimh ré

Chomh maith leis an leabhar seo tá Leabhrán Sraith Pictiúr ar fáil ar líne ar gillexplore.ie. Tá treoir ann, stór focal/frásaí úsáideacha agus scéalta san aimsir chaite agus aimisr láitheach a dhéanfar iad a nuashonrú gach bliain.

Ríomhleabhar saor in aisce den téacsleabhar seo (féach taobh istigh den chlúdach tosaigh le haghaidh sonraí). Is féidir teacht ar ríomhleabhair Gill Education ar líne agus as líne!

Bua na Teanga by Gill Education on Schoolbooks.ie
Gill Education

Bua na Teanga

€21.45
Soláthraíonn Bua na Teanga ullmhúchán agus cleachtadh den scoth do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteistiméireachta.

Agus an saibhreas foclóra/frásaí atá ann, chomh maith le freagraí samplacha, noda an scrúdaitheora agus comhairle phraiticiúil, tógfaidh an lámhleabhar seo go muiníneach thú trí na scrúduithe cainte agus cluastuisceana.

I measc a phríomhghnéithe tá:

 • Lámhleabhar cuimsitheach don bhéaltriail agus don chluastuiscint (scrúduithecluastuisceana Ardleibhéil agus Gnáthleibhéil 2014–2019 san áireamh)
 • Freagraí samplacha H1 agus comhairle faoin gcaoi ar féidir ardmharcanna a bhaint amach
 • Tugann Noda an Scrúdaitheora léargas ar an gcaoi a mbaintear amach ardmharcanna
 • Clúdach den scoth ar thopaicí agus ar stór focal atá cothrom le dáta, ábhartha agus aois-oiriúnach (an teaghlach, an scoil, an teicneolaíocht, caithimh aimsire, an Ghaeltacht, an Breatimeacht, an comhshaol, sláinte, oideachas, srl.)
 • Tá na téamaí go léir forbartha go maith agus tá stór focal breise leo
 • Tugtar eochairfhocail, briathra agus frásaí úsáideacha ag tús gach caibidle chun comhthéacs a sholáthar agus chun muinín a chothú
 • Déanann na Cuntais shamplacha ag deireadh na gcaibidlí téamaí a fhorbairt a thuilleadh agus tá siad úsáideach freisin le haghaidh aistí Gaeilge
 • Déanann cleachtaí aistriúcháin foclóir agus gramadach a dhaingniú, agus feabhsaíonn siad scileanna léitheoireachta
 • Cuireann na ‘freagraí le comhlánú’ uirlis athbhreithnithe den scoth don scrúdú ar fáil
 • Rannóg chluastuisceana den scoth agus na heochairfhocail chuí ar fáil do gach cluastuiscint chun focail a mhúineadh roimh ré

Chomh maith leis an leabhar seo tá Leabhrán Sraith Pictiúr ar fáil ar líne ar gillexplore.ie. Tá treoir ann, stór focal/frásaí úsáideacha agus scéalta san aimsir chaite agus aimisr láitheach a dhéanfar iad a nuashonrú gach bliain.

Ríomhleabhar saor in aisce den téacsleabhar seo (féach taobh istigh den chlúdach tosaigh le haghaidh sonraí). Is féidir teacht ar ríomhleabhair Gill Education ar líne agus as líne!

Weight

0.802 kg
View product