Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949

An Gum  |  Barcode: 9781857917444
€19.95

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949

Is é atá sa téacsleabhar seo ná Ar Thóir an Fhlaithis, agus Tionchar na Críochdheighilte, 1912-1949, arb é Rogha 3 é sa Réimse Staidéir Stair na hÉireann, 1815-1993 i Siollabas nua na hArdteistiméireachta. Is leagan Gaeilge é ar The Pursuit of Sovereignty and the Impact of Partition, 1912-1949.

Tá an leabhar leagtha amach sa chaoi go bhfuil sé éasca le léamh. Tá aibhsiú déanta sa téacs ar Eochairphearsana, at Eochairchoincheapa agus ar Chás-staidéir.

Cuid thábhachtach den staidéar ar an Stair sa Siollabas is ea úsáid a bhaint sa doiciméid. Ligeann sin don dalta a bheith ina staraí,tríd an ábhar stairiúil a bhaineann leis na gnéithe liostaithe den chúrsa a scrúdú go mion.

Tá Gluais chuimsitheach Gaeilge Béarla i gcúl an leabhair agus imbun na leathanach.

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949 by An Gum on Schoolbooks.ie
An Gum

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949

€19.95

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949

Is é atá sa téacsleabhar seo ná Ar Thóir an Fhlaithis, agus Tionchar na Críochdheighilte, 1912-1949, arb é Rogha 3 é sa Réimse Staidéir Stair na hÉireann, 1815-1993 i Siollabas nua na hArdteistiméireachta. Is leagan Gaeilge é ar The Pursuit of Sovereignty and the Impact of Partition, 1912-1949.

Tá an leabhar leagtha amach sa chaoi go bhfuil sé éasca le léamh. Tá aibhsiú déanta sa téacs ar Eochairphearsana, at Eochairchoincheapa agus ar Chás-staidéir.

Cuid thábhachtach den staidéar ar an Stair sa Siollabas is ea úsáid a bhaint sa doiciméid. Ligeann sin don dalta a bheith ina staraí,tríd an ábhar stairiúil a bhaineann leis na gnéithe liostaithe den chúrsa a scrúdú go mion.

Tá Gluais chuimsitheach Gaeilge Béarla i gcúl an leabhair agus imbun na leathanach.

Weight

0.75 kg
View product