Allons-y 2 - Gaeilge edition - Textbook and Mon chef d'oeuvre Book - Set

Set of 2 books

Publisher: Educate.ie


Price:
Sale price€24.95
 • Only 3 units left. Ready for immediate despatch.
 • Additional stock due soon. Available to pre-order.
 • 1-2 days delivery available on this item 🔗
 • All orders shipped from our warehouse in Ireland
 • No additional taxes will apply

Allons-y 2 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain

Déanann Allons-y 2 don Dara agus don Tríú Bliain forbairt ar Allons-y 1 maidir le cumas cumarsáideach, feasacht teanga, eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, chun cuspóirí chúrsa Fraincise na Sraithe Sóisearaí a bhaint amach.

Na hábhair in Allons-y 2:

Téacsleabhar

 • R-leabhar dea-mhéine
 •  topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí chun cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
 • Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
 • Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
 • Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
 • Boscaí Des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
 • Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
 • I ndiaidh na n-eochairthopaicí, bíonn tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn
 • Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí agus ar an gcultúr a chothú le heolas maidir le sainchomharthaí, bia agus traidisiúin tíortha francophone ar fud na cruinne
 • Tá leathanaigh Resumé i ndeireadh gach caibidle ina bhfuil cleachtaí chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
 • Le texte authentique, a úsáideann téacsanna dílse chun topaicí a chur i gcomhthéacs, mar shampla ailt, póstaeir, grafaicí eolais, léirmheasanna agus comharthaí

Mon chef d’œuvre

Spás inar féidir le scoláirí:

 • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha
 • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
 • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe

School Level: ["Secondary"]

Class: ["Junior Cycle"]

Subject: ["French"]

ISBN-10: 1913698297

ISBN-13: 9781913698294

Barcode: 9781913698294

Publisher: Educate.ie

Author: Lisa Bergin & Linda Fogarty

New column

Product: Book

Format: 

Edition: 2nd Edition

Language: French / Français

Pages:

Weight: 1.588 kg

Publication Date: 2021-01-01

Allons-y 2 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain

Déanann Allons-y 2 don Dara agus don Tríú Bliain forbairt ar Allons-y 1 maidir le cumas cumarsáideach, feasacht teanga, eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, chun cuspóirí chúrsa Fraincise na Sraithe Sóisearaí a bhaint amach.

Na hábhair in Allons-y 2:

Téacsleabhar

 • R-leabhar dea-mhéine
 •  topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí chun cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
 • Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
 • Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
 • Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
 • Boscaí Des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
 • Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
 • I ndiaidh na n-eochairthopaicí, bíonn tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn
 • Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí agus ar an gcultúr a chothú le heolas maidir le sainchomharthaí, bia agus traidisiúin tíortha francophone ar fud na cruinne
 • Tá leathanaigh Resumé i ndeireadh gach caibidle ina bhfuil cleachtaí chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
 • Le texte authentique, a úsáideann téacsanna dílse chun topaicí a chur i gcomhthéacs, mar shampla ailt, póstaeir, grafaicí eolais, léirmheasanna agus comharthaí

Mon chef d’œuvre

Spás inar féidir le scoláirí:

 • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha
 • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
 • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe

This product usually ships within 24 hours.

Delivery Rates -

-  Small orders <1kg - Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €4.99

-  Standard delivery (tracked) (3-5 business days)  €5.99

-  Express delivery by DPD Courier (tracked) (2-3 business days)  €9.99

-  Priority picking with Express delivery by DPD Courier (tracked) (1-2 business days)  €11.99

Read more about our delivery options.

Returns - Learn more about our 'Returns made easy' process.

In Stock

In Stock - An active product, which we have in stock, ready for immediate despatch

 

Awaiting Stock

Awaiting Stock - An active product, which we are temporarily out-of-stock (OOS) of.  We are likely to have fresh stock of this product again shortly (i.e. usually in 1-5 days), unless the product is 'In Reprint' or 'Not Yet Published' or 'Temporaily Out of Stock (OOS) with supplier'.

 

In Reprint

In Reprint - An active book product, which both we and our supplier / publisher are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of fresh stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Not Yet Published

Not Yet Published - This is a new title which has yet to be published / printed. Arrival of stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.  When an expected publication date has been provided to us by the publisher, we include it in the 'Description' tab - however this can often be vague and subject to change.

 

Temporarily OOS with supplier

Temporarily Out of Stock (OOS) with supplier - An active, generally non-book (e.g. stationery) product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers, and can be anything from a few days to weeks, or on occasion months.

 

Availability Unknown

Availability Unknown - An active product, which both we and our supplier are temporarily out-of-stock (OOS) of.  Arrival of new stock is completely in the hands of our suppliers. In addition, our suppliers have not been able to confirm to us when they themselves shall be getting more stock of this product in.

 

Pre-Order

Pre-Order - Please see our full article on pre-orders for some important notes.

 

Last Remaining Stock

Last Remaining Stock - In stock and ready for immediate despatch.  However, we have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We still have a small quantity of this product available, but once this is sold we shall not be receiving any further stock in from our supplier.

 

Discontinued

Discontinued - We have been advised by our supplier that this product has been discontinued / is now 'Out of Print' (OOP).  We have sold the last of this product that we had in stock, and shall not be receiving any further stock of this product in from our supplier.

 

Old Edition

Old Edition - There are multiple editions of this product available. Please note that a product with an Old Edition badge showing is NOT the most recent edition. Some teachers / schools continue to use this old edition, so this product is still being published, hence why we are still selling it. Please check with your child's teacher if you are unsure about which edition you are looking to buy.

 

Not currently being stocked

Not currently being stocked - This product is not currently being stocked by Schoolbooks.ie. This may be because this product is not very popular at present, or because we have been informed by our supplier that more stock won't be available for some time. Schoolbooks.ie has sold the last of this product / edition that it had in stock. While this product may still be in publication, it is not the intention of Schoolbooks.ie to be receiving any further stock in from our supplier in the short term.

Customers Also Bought

You have recently viewed ...