Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Allons-y 1 - Gaeilge Edition - Textbook, Mon chef d'oeuvre Book & Lexique

Educate.ie  |  Barcode: 9781913698201
€19.95

Allons-y 1 - Gaeilge Edition - Textbook, Mon chef d'oeuvre Book & Lexique is available to PRE-ORDER and will ship as soon as it is back in stock.

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Allons-y 1 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Chéad Bhliain
Na hábhair in Allons-y 1:

Téacsleabhar

 •  topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
 • Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
 • Cuirtear an t-eolas i láthair i dteanga shoiléir a oireann don aois léitheoireachta atá i gceist sa chúrsa nua comhleibhéil
 • Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
 • Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
 • Boscaí des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
 • Foclaíocht chomhleanúnach a chabhraíonn le scoláirí eolas a chur ar an teanga, sa chaoi gur féidir éirí as na treoracha Gaeilge de réir a chéile
 • Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
 • Tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn 
 • Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí a mhéadú
 • Resumé chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
 • Le texte authentique, a dhíríonn ar théacsanna dílse i gcomhthéacs

Mon chef d’œuvre

 • Spás inar féidir le scoláirí:
 • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha 
 • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
 • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnaithe Rang-Bhunaithe

Lexique

 • Ainmfhocail, aidiachtaí agus briathra ón téacsleabhar in ord aibítre, chun gur féidir teacht orthu gan dua
 • Spás le focail nua a chur isteach
 • Réimniú na mbriathra is úsáidí in Allons-y 1 (aimsir láithreach)
Allons-y 1 - Gaeilge Edition - Textbook, Mon chef d'oeuvre Book & Lexique by Educate.ie on Schoolbooks.ie
Educate.ie

Allons-y 1 - Gaeilge Edition - Textbook, Mon chef d'oeuvre Book & Lexique

€19.95

Allons-y 1 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Chéad Bhliain
Na hábhair in Allons-y 1:

Téacsleabhar

Mon chef d’œuvre

Lexique

Weight

1.52 kg
View product