Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Dialann Obair Bhaile

4Schools.ie  |  Barcode: 9781907330537

Awaiting stock. On order from supplier.

€3.75

Dialann Obair Bhaile is available to PRE-ORDER and will ship as soon as it is back in stock.

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Clúdach crua Dialann Obair Bhaile

Tá acmhainní nua foghlama agus obair bhaile curtha leis againn chun cabhrú le tascanna a chríochnú do dhaltaí sa bhaile. Feicfidh tú téamaí na folláine, an mheoin fháis agus na hinbhuanaitheachta fite fuaite tríd an dialann.


Tá an Dialann Obair Bhaile go sár-mhaith chun a chur in oiriúint le do shuaitheantas scoile, rialacha scoile agus eolais nó chun clúdach úrnua a chruthú a bheadh sainiúil dod’ scoil féin.

 

Gnéithe:

 • Méid A5 le cumhdach snáithe-fuaite marthanach le clúdach bog lándaite. 
 • Dialann lándaite, 40 seachtain breac le spás do nótaí chuig/ón múinteoir gach seachtain agus síniú laethúil Tuismitheora/Caomhnóra.
 • Spás chun sonraí teagmhála daltaí, scoile agus éigeandála a thaifeadadh.
 • Amchlár scoile. 
 • 34 leathanach de thacaíocht obair bhaile lena mbaineann Litearthacht, Uimhearthacht, Gaeilge, OSIE agus OSPS le hábhar agus gníomhaíochtaí tarraingteacha breise bunaithe ar théamaí meon fáis, folláine agus Inbhuanaitheachta.
 • Cuimsíonn ábhar na dialainne dearbhchothaithe seachtainiúla, roinn meabhrúchán, machnamh an dalta agus níos mó spáis chun obair bhaile a thaifeadadh.
 • 20 leathanach de nótaí pollta, lena n-áirítear nótaí asláithreachta agus duillíní ceada.
 • Taifead íocaíochtaí agus taifeadán scéim leabhar ar cíos. 
 • Clár bán ceirtín- tirime do dhaltaí chun suimeanna casta a oibriú amach – agus go leor eile!

 

-----

Hardcover Homework Diary

We have added new learning and homework resources to help complete assignments for students at home. The themes of well-being, growth mindset and sustainability are woven throughout the diary.


The Homework Diary is excellent for adapting to your school logo, school rules and information or to create a brand new cover that would be specific to your own school.

 

Aspects:

 • A5 size with durable thread-stitched cover with full-colour paperback.
 • Full-colour, 40-week diary with space for notes to/from the teacher each week and daily Parent/Guardian signature.
 • Space to record student, school and emergency contact details.
 • School timetable.
 • 34 pages of homework support relating to Literacy, Numeracy, Irish, OSIE and SPHE with additional attractive content and activities based on the themes of growth mindset, well-being and Sustainability.
 • The journal's content includes weekly affirmations, a reminder section, student reflection and more space to record homework.
 • 20 pages of punched notes, including absence notes and permission slips.
 • Payments record and book rental scheme recorder.
 • A blank canvas for students to work out complex sums – and much more!
Dialann Obair Bhaile by 4Schools.ie on Schoolbooks.ie
4Schools.ie

Dialann Obair Bhaile

€3.75

Clúdach crua Dialann Obair Bhaile

Tá acmhainní nua foghlama agus obair bhaile curtha leis againn chun cabhrú le tascanna a chríochnú do dhaltaí sa bhaile. Feicfidh tú téamaí na folláine, an mheoin fháis agus na hinbhuanaitheachta fite fuaite tríd an dialann.


Tá an Dialann Obair Bhaile go sár-mhaith chun a chur in oiriúint le do shuaitheantas scoile, rialacha scoile agus eolais nó chun clúdach úrnua a chruthú a bheadh sainiúil dod’ scoil féin.

 

Gnéithe:

 

-----

Hardcover Homework Diary

We have added new learning and homework resources to help complete assignments for students at home. The themes of well-being, growth mindset and sustainability are woven throughout the diary.


The Homework Diary is excellent for adapting to your school logo, school rules and information or to create a brand new cover that would be specific to your own school.

 

Aspects:

Weight

0.314 kg
View product