Most Choice, Least Hassle · Schoolbooks.ie

Am Gnó Staidéar Gnó don tSraith Shóisearach

Edco  |  Barcode: 9781845367473
€35.95

Delivery and Shipping

All orders shipped from our warehouse in Ireland

All orders are despatched from our warehouse in Oranmore, Co. Galway, Ireland

No additional taxes will apply

The prices quoted on our website are inclusive of tax (VAT)

Am Gno (Set) Staidear Gno don tSraith Shoisearach (Time for Business).

Téacs nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte Luaitear.

Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta.

Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach.

Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle.

Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí. Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar.

Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí

Am Gnó Staidéar Gnó don tSraith Shóisearach by Edco on Schoolbooks.ie
Edco

Am Gnó Staidéar Gnó don tSraith Shóisearach

€35.95

Am Gno (Set) Staidear Gno don tSraith Shoisearach (Time for Business).

Téacs nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte Luaitear.

Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta.

Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach.

Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle.

Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí. Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar.

Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí

Weight

2.576 kg
View product